Voor ieders welzijn: natuur ondersteunend beleid kan miljoenen nieuwe banen creëren

Door te investeren in beleid dat de natuur ondersteunt en klimaatverandering, rampenrisico’s, voedselonzekerheid en andere grote uitdagingen aanpakt kunnen twintig miljoen banen worden gecreëerd.

Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties, dat vrijdag werd gepubliceerd. De nieuwe functies rond ‘Nature-based Solutions’ (NbS) zijn gericht op het beschermen, herstellen en duurzaam beheren van wateren en ecosystemen, terwijl ze ook zorgen voor menselijk welzijn, veerkracht van ecosystemen en voordelen voor de biodiversiteit.

Deze ‘groene banen’ kunnen ons welzijn vergroten en ons veerkrachtig en adaptief maken in een snel veranderende wereld. Maar beleid voor een rechtvaardige transitie is nodig. 

Uitdagingen en kansen

Momenteel werken er wereldwijd bijna 75 miljoen mensen aan Nature-based Solutions. 96 procent van deze mensen wonen in lagere (en midden-)inkomenslanden – ondanks het feit dat de meeste wereldwijde NbS-uitgaven plaatsvinden in landen met een hoog inkomen.

Volgens het rapport zou investeren in dergelijk beleid dat Nature-based Solutions ondersteunt aanzienlijke werkgelegenheidskansen opleveren, met name in plattelandsgebieden. 

Het rapport waarschuwt echter ook dat er uitdagingen zijn bij het meten van NbS-werkgelegenheid en dat de cijfers geen rekening houden met banenverlies en verplaatsingen die kunnen optreden bij het implementeren van de op natuur gebaseerde oplossingen.