Meer geweld tegen vrouwen en meisjes door klimaatverandering

Door klimaatverandering en aantasting van het milieu neemt geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld toe. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Verenigde Naties. 

Volgens rapportrice Reem Alsalem heeft de klimaatcrisis verstrekkende gevolgen voor nieuwe en bestaande vormen van genderongelijkheid.  “Er is steeds meer bewijs dat de negatieve effecten van klimaatverandering wereldwijd alle vormen van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes verergeren, variërend van fysiek- en psychologisch- tot economisch geweld.”

Zo gaan in getroffen gebieden mensenhandel, seksuele uitbuiting en andere schadelijke praktijken zoals kindhuwelijken en het aantal vroege schoolverlaters vaker voorkomen. Al deze voorbeelden schenden de rechten van vrouwen en meisjes  en dwingen ze te kiezen uit risicovolle alternatieven om te overleven. 

14 keer meer kans om te overlijden

Voornamelijk kwetsbare groepen zoals ouderen, gehandicapten en arme vrouwen of vrouwen met een diverse genderidentiteit en geaardheid lopen extra risico op de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Vrouwen hebben zelfs 14 keer meer kans om te overlijden aan klimaatgerelateerde rampen dan mannen. Voornamelijk doordat vrouwen in het globale zuiden afhankelijker zijn van natuurlijke hulpbronnen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Daarnaast hebben vrouwen ook meer te maken met sociale, economische en politieke barrières die hen beperken in hun mogelijkheden om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. 

“Klimaatverandering is niet alleen een ecologische crisis, maar fundamenteel een kwestie van rechtvaardigheid, welvaart en gendergelijkheid”, schrijft  Alsalem. “De crisis is ook intrinsiek verbonden met; en beïnvloed door structurele ongelijkheid en discriminatie.”

Inzet gendergelijkheid verdubbelen

“Ondanks dat er steeds meer bewijs beschikbaar is van de onherstelbare schade aan het welzijn van vrouwen en meisjes, zijn er meer inspanningen en middelen nodig om het verband met klimaatverandering te begrijpen”, stelt Alsalem. De VN-expert dringt bij alle overheden wereldwijd aan om de inzet voor gendergelijkheid te verdubbelen en de reactie op klimaatverandering en rampenrisicovermindering te verankeren in mensenrechten. 

Volgens Alsalem moeten we ervoor zorgen dat de gezamenlijke inspanningen tegen klimaatverandering echt gendergevoelig en transformerend zijn. “Het welzijn en de rechten van vrouwen en meisjes mogen geen bijzaak zijn.”